NYA AVGIFTER PER. 1 JANUARI 2021

DANSKA AFFÄREN skriver

25 FEBRUARI 2020

Från och med den 1 januari 2021 kommer distributionen av gratis väskor att upphöra och skatten på väskor kommer att tredubblas. Samtidigt kommer de tunna plastbärpåsarna att förbjudas från och med den 1 januari 2021. Detta har antagits av ett brett parlament.

 

I januari antog det danska parlamentet en ändring av miljöskyddslagen, vilket innebär att från och med den 1 januari 2021 är distribution av gratis bärväskor förbjuden. Återförsäljaren måste ta ut minst 4 kronor för en väska. Förbudet mot gratis väskor gäller alla typer av väskor, inklusive både väskor med och utan handtag.

 

Samtidigt är det förbjudet att använda tunna plastpåsar (mindre än 30 mikrometer) som inte kan återvinnas. De mycket tunna plastpåsarna (mindre än 15 mikrometer), som t.ex. används för frukt och grönsaker, är dock inte förbjudna i syfte att bekämpa matavfall och livsmedelshygien.

 

Danska handelskammaren stöder förbudet mot distribution av gratis bärväskor, eftersom det kommer att minska konsumtionen av bärväskor. Ett minimipris på DKK 4 fastställdes för en plastpåse, eftersom detta också är genomsnittspriset för plastpåsar, inklusive den nya plastavgiften.

 

Den danska handelskammaren håller inte med om att återvunnen plast bör inkluderas i tredubblingen av skatten, eftersom detta kommer att hindra övergången till återvinning i en cirkulär ekonomi. När skatten också tas ut på återvunnen plast blir användningen av återvunnen plast dyrare, varför produktion med återvunnen plast inte gynnas framför produktion med ny plast.

Läs mer om lagstiftningen här:

Förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen och förpackningsskattelagen

BÆREPOSER OM FATTET AF FORBUD MOD GRATIS UDLEVERING:

Fra 1. Januar 2021 må følgende bæreposer ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter:

  • Bæreposer af plastik med hank, der er tykkere end 30 mikrometer (f.eks. almindelige bæreposer i supermarkeder)

  • Bæreposer af plastik uden hank, der er tykkere end 30 mikrometer

  • Bæreposer med hank af andre materialer end plastik

BÆREPOSER OM FATTET AF ET TOTALFORBUD MOD UDLEVERING:

Fra 1. Januar 2021 må følgende tynde plastikbæreposer hverken udleveres gratis mod betaling på salgssteder for varer eller produkter:

  • Bæreposer af plastik med hank, der er tyndere end 30 mikrometer (f.eks. knitreposer)

  • Bæreposer af plastik med hank, der er tyndere end 30 mikrometer (f.eks. afrivningsposer)

Undtaget fra totalforbuddet er dog bæreposer af plastik uden hank, der er tyndere end 15 mikrometer. Disse poser er undtaget i det poserne er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forbyggelse af madspild (typisk til frugt og grønt i supermarkeder)